Forsikring og tavshedspligtForældre skal have ansvarsforsikring på barnet

Jeg sørger for erhvervsansvarsforsikring af børnepasningordningen.

Tavshedspligt er gældende både under og efter samarbejdet er ophørt.